Tillgänglighets­redogörelse

QRC Stockholm står bakom den här webbplatsen. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet kommer att beskriva hur QRC Stockholms webbplats uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi har inga kända brister i tillgängligheten för den här webbplatsen. Lansering kommer att vara 2022-04-25 – efter två veckor från detta kommer kommer QRC Stockholm låta testa webbptsen igen.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Den här webbplatsen är helt förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från QRC Stockholms webbplats som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarstiden är normalt 1–5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar dina synpunkter kan du kontakta Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Nylansering 2022-04-25

Detta är en helt ny webbplats, ny teknik, nya menyer, ny struktur. Inom några veckor ( från lanseringsdatum 2022-04-25) ska QRC låta testa webbplatsen igen enligt tillgänglighets direktivet.


Hur kommer att vi testa webbplatsen?

QRC kommer att låta en oberoende leverantör att testa webbplatsen igen senast 14 dagar efter lansering i enlighet med tillgänglighets direktivet.