Andra registercentrum

QRC Stockholm är ett av sex registercentrum i Sverige. Ett registercentrums uppdrag är att skapa synergieffekter mellan anslutna register i olika sammanhang, till exempel vid teknisk drift, förbättringsarbete med stöd av kvalitetsregister och analysarbete.