Utveckla register

QRC har stor erfarenhet av att utveckla register. Vi kan hjälpa till med behovsanalys, lösningsförslag, kravställning samt avrop från ramavtal vad gäller nya registerapplikationer.

Vi driver ett antal utvecklingsprojekt med avsikt att erbjuda register nya tjänster vad gäller patientöversikt, näringslivssamverkan och randomiserade registerstudier.

Vill du veta mer, kontakta QRC:s medarbetare.