Kvalitetsregister

Här finns information för dig som är registerhållare eller som vill starta ett kvalitetsregister.

Läs mer om vad ett nationellt kvalitetsregister är, hur det är uppbyggt, hur det kan organiseras, om effektmål och om tips vid start av register.

Du är också välkommen att kontakta QRC:s medarbetare.