Svenska MS-registret anslutet till metadata­verktyget i RUT

Nu är MS-registret anslutet till Vetenskapsrådets metadatatjänst RUT. MS-registret är en del av det nationella kvalitetsregistret Svenska Neuroregister. Välkomna in och botanisera bland alla variabler som registret samlar in för god vård av MS-sjuka i Sverige.

Registerforskning.se. Svenska MS-registret anslutet till Metadataverktyget i RUT »