Kurs: Användning av register i klinisk forskning och kvalitetsuppföljning - en värdefull resurs

QRC Stockholms uppskattade kurs om hur kvalitetsregister och andra nationella register kan användas i klinisk forskning och kvalitetsuppföljning arrangeras den 18-19 november 2024. Kursen genomförs fysiskt, och ej online.

Den vänder sig till forsknings- och kvalitetsuppföljningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin samt patientföreträdare.

Kursen hålls under två dagar och motsvarar 0,6 högskolepoäng. I kursen ingår praktiskt arbete med planering av en registerstudie, där deltagarna tar med egna förslag på frågor till kursen.

Omfattning

Kursen hålls under 2 dagar och motsvarar 0,6 högskolepoäng.

Målgrupp

Kursen vänder sig till forsknings- och kvalitetsuppföljningsintresserad vårdpersonal, forskarstuderande samt registerintresserade från läkemedels- och medtechindustrin

Innehåll

Genomgång av tillgängliga nationella register, hur de kan och får användas, olika möjliga projektupplägg med olika samverkanspartners. Kursen innehåller även övningar med praktiska handfasta råd för planering av en registerstudie.

Pris

1 400 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från högskolor och/eller offentlig sektor)

3 900 kr/deltagare, inkl. moms (deltagare från näringsliv)

Vid avbokning senare än 5 dagar innan kursstart, debiteras hela kursavgiften.

Anmälan

Anmälan görs via Region Stockholms utbildningsportal Lärtorget.

Anmälan via Lärtorget